Marjo Korrel - Visie & Werkwijze

Visie

Elk probleem kan de sleutel zijn tot wezenlijke verandering.
In elk probleem is tegelijkertijd de gevraagde ontwikkeling al zichtbaar.
Mensen weten vaak veel meer dan zij beseffen of benutten.
Het (her-)ontdekken van die eigen-wijsheid is ’n belangrijk onderdeel van elk leerproces.
In ieder mens is in principe de wijsheid, kracht en creativiteit aanwezig om passende antwoorden te vinden op essentiële werk- en levensvragen.

“Het probleem is niet dat we niet weten wat we moeten doen.
Het probleem is dat we niet doen wat we weten” (C. Argyris)

Om echte veranderingen vorm te geven, is het vergroten van kennis, inzicht en vaardigheden (soms) nodig.
Maar dat niet alleen.
Als ‘nieuwe’ kennis, inzichten en vaardigheden toegepast worden vanuit paradigma’s – de ‘bril’ waarmee we naar de werkelijkheid kijken – die het leren beperken, kan dit alleen maar leiden tot de herhaling van ‘oud’, reeds bekend, gedrag en resultaten.
Binnen alle begeleidingsactiviteiten wordt daarom specifiek aandacht besteed aan de waarde van uw gewoontepatronen en de patronen die voor uw ontwikkelingsproces om verandering vragen.
De oorzaak van een probleem is nooit alleen te vinden in het individu, OF alleen in de omgeving.
Het probleem wordt zichtbaar op de contactgrens daartussen.
Individuen, hun dierbare naasten en collega’s zijn in voortdurende interactie met elkaar.
In elk begeleidingstraject wordt de directe omgeving dan ook actief betrokken.

Werkwijze

Wat in psychotherapeutische stromingen ‘evidence based’ aangetoond wordt als ‘wat werkt’ – om veranderingen van binnenuit te faciliteren – heb ik vertaald in een werkwijze die aansluit bij de huis-, tuin-, keuken- en vergadertafel, waar mensen WEL willen veranderen, maar NIET op therapie zitten te wachten.

Vanuit een milde en positieve benadering help ik mensen om bruggen te bouwen tussen hoofd en hart, ik en de ander, denken en doen, leven en werken en tussen praktisch organiseren en zinvol bijdragen aan de wereld om ons heen. In mijn manier van werken staat de door mij ontwikkelde Interventiekaart centraal.
Dit model is gebaseerd op meer dan 30 jaar studie en ervaring en een unieke combinatie van belangrijke principes vanuit Gestalt, Veldtheorie en Theory U.

Ik voel mij thuis in de Experiëntiële Cliëntgerichte Benadering;

  • Ervaringsgericht; uw eigen ervaringen vanuit de praktijk en het aan den lijve in de interactie ervaren wat ‘werkt’ zijn leidraad.
  • Experimenteel; door te experimenteren met nieuw gedrag integreert u nieuwe denkkaders, inzichten en ervaringen in de praktijk van alledag.
  • Existentiëel; de uniciteit van u als individu staat centraal. Alle thema’s worden belicht vanuit de waarden die voor u belangrijk zijn en de leeftijdsfase waarin u zich bevindt.

In mijn werk faciliteer ik dat de u weer een brug kunt slaan tussen denken, voelen en doen.
Als coach en trainer zet ik al het mogelijke in om u te ondersteunen bij uw leerproces.
Tijdens de leeractiviteiten worden, altijd in gezamenlijk overleg, verschillende werkvormen ingezet.
Dit zijn bijvoorbeeld diverse gespreksvormen, ontspanningsoefeningen en oefeningen om uw fantasie en creativiteit te ontdekken, reflectie- en onderzoeksexperimenten om kaders te verruimen en inzichten te verdiepen, rollenspelen en dramatechnieken om te experimenteren met nieuw gedrag.
Tijdens het leerproces zal ik, waar nodig en gewenst, literatuur, reflectie- en schrijfoefeningen en praktische toepassingsopdrachten aanreiken.
De rol van mij als coach en trainer is faciliterend, steunend, onderzoekend, soms confronterend en altijd liefdevol.