Schrijfcoaching

 

Schrijfcoaching

Het publiceren van blogs, columns, artikelen, essays en boeken is een van de beste manieren om kennis te delen en bekend te worden bij een groter publiek. Goede ‘content’ wordt op internet massaal gezocht en is cruciaal om je te onderscheiden onder vakgenoten. Een opinie- of visiestuk dat door taal, toon en stijl de lezer niet alleen informeert, maar ook inspireert is de hefboom voor commitment en veranderkracht.

Maar … schrijven is ook een vak apart en vaak ’n heel geworstel. Het vraagt nogal wat om de weg af te leggen van ‘fantastische ideeën in je hoofd’ naar ‘toegankelijke en aansprekende teksten voor lezers’. Op dit gebied kun je – en moet je – veel zelf doen, maar het is heel handig om niet alles alleen te hoeven doen.

Vanuit mijn achtergrond als trainer en coach, vanuit mijn ervaring als auteur op het gebied van Interventiekunde en mijn redactiewerk door de jaren heen, geef ik ook schrijfcoaching.
Ik richt me daarbij op professionals die hun kennis willen delen en die zich meer willen profileren als expert.

  • Wil je pakkende blogs of columns schrijven, dan help ik je met het destilleren van mogelijke inhoud daarvoor en coach ik je bij het vinden van de juiste opbouw van jouw tekst.
  • Wil je een door jou ontwikkelde methode of werkvorm beschrijven, dan help ik je bij het vinden van een goede structuur daarvoor.
  • Wil je een artikel of essay schrijven, dan ondersteunt schrijfcoaching je bij het vinden van een logische rode draad en bij het niet verdwalen in het woud van bijzaken, maar gefocust te blijven op de kern van je boodschap.
  • Wil je een inspirerend stuk schrijven over visie, strategie of beleid, dan helpt schrijfcoaching je om niet alleen inhoudelijk helder te zijn, maar om ook de lezer te raken en te inspireren.
  • Wil je een boek schrijven voor vakgenoten, dan helpt de schrijfcoaching je bij het vinden van een logische indeling van de inhoud en de opbouw van hoofdstukken, passend bij het verhaal dat je wilt overbrengen.
  • Wil je schrijven, maar heb je je eigen vorm nog niet gevonden, dan help ik je daarbij.
  • Ben je aan het schrijven, maar loop je vast in twijfel of zelfkritiek, dan sporen we de specifieke obstakels op en vinden weer een ingang naar jouw creatieve stroom.

Traject

In een intakegesprek onderzoeken we wat je wilt schrijven en welke begeleiding je hierbij wenst.
Afhankelijk van jouw wensen maken we een plan van aanpak.

De schrijfcoaching kan diverse werkvormen omvatten, zoals coachingsgesprekken over wat jou bezig houdt en waar je mee verder wilt, coachingssessies waarin je verschillende schrijfopdrachten maakt die we daarna bespreken, schriftelijke feedback n.a.v. stukken die je me toestuurt, coaching via telefoon of Skype om je te ondersteunen bij volgende stappen.

Aan de hand van de gekozen aanpak en afgestemd op jouw budget, maken we afspraken over tijdspad en tarief.