Een klein verhaal van Toon Tellegen. Over één keer, iets héél belangrijks, onomstotelijk vaststellen.