Individuele Coaching - Persoonlijke effectiviteit

In elke vraag en in elk probleem
zijn de antwoorden en oplossingen al aanwezig!

 

 

 

 

 

Meer kwaliteit in leven en werk

 

Om met plezier en zin je werk goed te doen, is het belangrijk om,  steeds weer opnieuw, creatief om te gaan met veranderingen.
De kwaliteit van leven en werk wordt vergroot als je

 

 • doet waar je goed in bent en waar je in gelooft,
 • je eigen talenten, kwaliteiten en vaardigheden kunt ontwikkelen,
 • in contacten ervaart dat je gewaardeerd wordt als uniek persoon die een positieve bijdrage levert aan je omgeving,
 • en als je veerkrachtig en vitaal blijft.

 

Vragen en onderwerpen

 

Individuele coaching is een goede steun in de rug om gewenste veranderingen vorm te geven.
De vragen waarbij u steun zoekt kunnen bijvoorbeeld zijn:

 

 • Hoe komt het dat sommige mensen en situaties mij zoveel meer energie kosten dan andere?  Hoe kan ik dat veranderen?
 • Hoe kan ik bevorderen dat ik als professional meer erkend en benut wordt door mijn omgeving?
 • Hoe kan ik meningsverschillen beter (laten) benutten?
 • Hoe kan ik meer ontspannen omgaan met spanningsvolle situaties en crisismomenten?
 • Hoe kan ik mijn eigen inspiratie en motivatie vergroten én die van de mensen om mij heen?
 • Hoe kan ik mij het best verhouden tot onderwerpen die mij en anderen om mij heen zorgen baren, zoals alle crisissen in de grotere wereld om ons heen en – meer dichtbij – de gewoontes rond samenwerken en leiderschap in mijn organisatie? Hoe kan ik daarin vanuit enig vertrouwen staande blijven en mijn – beperkte – invloed aanwenden, zonder gebukt te gaan onder frustratie, angst en machteloosheid?
 • Welke stappen kan ik zetten om mij en de collega’s om mij heen verder te ontwikkelen?
 • Hoe kan ik me specifieke vaardigheden meer eigen maken, zoals:
  • Constructief confronteren
  • Inleven en afstemmen
  • Grenzen stellen
  • Motiveren en omgaan met weerstand
  • Leer- en veranderingsprocessen effectief faciliteren
  • Mezelf en mijn ideeën beter presenteren en profileren

 

Resultaten

 

U ontwikkelt een beter zicht op uw kwaliteiten en ontwikkelpunten.

U breidt uw vaardigheden uit om in de praktijk van alledag de resultaten te bereiken die u wilt bereiken.

 

Traject

 

In een eerste gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we wat de werkvragen en leerdoelen zijn.
We onderzoeken of individuele coaching de passende begeleidingsvorm is.
We bespreken de mogelijkheid om ‘face-to-face-coaching’ aan te vullen met ondersteuning via telefoon/skype en/of e-mail.
Ook worden afspraken gemaakt over het aantal vervolggesprekken en tijdspad.
Meestal volgen hierop 5 tot 10 gesprekken van 1 tot 1,5 uur.
In de tussenliggende periodes dient u enige tijd te reserveren voor reflectie- en verwerkingsoefeningen.

 

Kosten

Indien een kennismakingsgesprek niet leidt tot een vervolg, worden geen kosten in rekening gebracht. Als dit kennismakingsgesprek gevolgd wordt door een coachingstraject dan wordt de kennismaking als eerste sessie gefactureerd.

Voor de volgende individuele coachingsgesprekken wordt de prijs in onderling overleg bepaald en afgestemd op uw budget en positie in uw organisatie.

 

Aanvraag kennismakingsgesprek

 

Om te onderzoeken of uw vragen en leerthema’s aansluiten bij ons en onze werkwijze, kunt u een afspraak maken. Hiervoor kunt u ons contactformulier gebruiken.

 

 

 

 

 

 

 

The coaching sessions with Marjo have provided me with surprising insights regarding self-knowledge and change readiness as fundamentals for effective transformation.

Her approach combines flexibility and structure throughout the sense-making journey of the coachee. And it is unique in the way it aligns personal with professional transformation.

By using a set of different techniques and exercises, Marjo is able to provide fundamentally different perspectives upon a problem or a situation. She’s been an excellent facilitator of my thinking and decision-making process, challenging established blocking patterns in a very subtle and effective way.

Dilyana Simons

Business Artist & Consultant, Adviesgroep Novius

Marjo is een excellente coach die op een zeer respectvolle manier trefzeker op het doel afgaat: nieuwe inzichten gegarandeerd.
Ben zelf gecoacht en heb al meerdere personen doorverwezen die allen onder de indruk waren over de helderheid van de gesprekken.
Hans Streng

Manager, trainer & coach, Streng Dijkerman & Partners

Marjo Korrel is een zeer ervaren coach. Ze zet heel verschillende technieken in, kijkend naar wat passend is voor jou als persoon en voor jouw coachingsvraag.
Marjo geeft je het gevoel dat je ertoe doet en dat je behoeften (privé of zakelijk) gehoord mogen worden.
Je krijgt goede tools aangereikt om in de praktijk toe te passen.
Hannie Haarbosch

Project Manager & Business Consultant, NXP Semiconductors

Betere balans

Hieronder een samenvatting van één coachingssessie.
Het algemene thema van dit traject was het creëren van een betere balans tussen privé- en werktijd.
In deze sessie werd vooral de kunst van het ‘nee-zeggen’ onder de loep genomen.