Meesterschap in Interactie

Masterclass Meesterschap in Interactie

De kunst en kunde van het benutten van verschillen in groepen en teams 

19 juni 2020 in Vught

 

Inleiding

Het probleem is niet dat mensen niet weten wat ze moeten doen. Het probleem is dat mensen niet doen wat ze weten. Chris Argyris

Je wilt de kwaliteit van de interactie in teams en groepen zodanig beïnvloeden dat mensen hun kwaliteiten en onderlinge verschillen optimaal kunnen benutten. Dat is namelijk een cruciale voorwaarde voor het realiseren van individuele en gezamenlijke doelen en resultaten.
De Interventiekaart is een zeer praktisch en effectief instrument voor het doorbreken van niet-effectieve gewoontes in de ‘communicatiecultuur’; de wijze waarop samengewerkt en samen geleerd wordt.

De Interventiekaart is ontwikkeld door Marjo Korrel en gebaseerd op meer dan 30 jaar ervaring in coaching. De Interventiekaart is geïnspireerd door de Gestalt- en Veldtheorie en Theory U en biedt praktische handvatten voor korte trajecten met grote impact.

Door met behulp van de Interventiekaart te focussen op de groeps- en teaminteractie kun je in korte tijd faciliteren dat jouw cliënten/coachees

  • direct zicht krijgen op hun eigen aandeel in het ontstaan van niet-effectieve interactiepatronen in een groep of team,
  • snel zicht krijgen op de gewenste verandering in hun wijze van samenwerken en
  • concrete handelingsalternatieven krijgen voor wat zij daarin zelf en gezamenlijk concreet kunnen doen.

Doel en doelgroep

Deze Masterclass is bedoeld voor de professionele ‘interventiekundige’ (trainer, coach, adviseur) die betrokken is bij het ontwikkelen van leer- en veranderingsprocessen en het begeleiden van groepen en/of teams.
Aan de hand van eigen vragen en casuïstiek krijg je deze dag:

  • Meer inzicht in essentiële voorwaarden voor verruimende gewoontepatronen die een open communicatie en creatieve uitwisseling in de samenwerking bevorderen.
  • Meer handelingsalternatieven tot je beschikking om belemmerende gewoontes in de interactie te (laten) verruimen en het daardoor weer mogelijk te maken om individuele en gezamenlijke talenten optimaal te (laten) benutten en hiervan voortdurend te (laten) leren

Inhoud

  • De relatie tussen gewoontepatronen in de interactie en het realiseren van doelen en resultaten.
  • Enkele cruciale elementen in de interactie voor optimale samenwerking.
  • De Interventiekaart als instrument om gewoontes in de interactie te veranderen.
  • Casuïstiek en soorten interventies.

Begeleiding

Deze dag wordt begeleid door Marjo Korrel. Marjo is initiatiefneemster van Deïnthe Interventiekunde en auteur van diverse publicaties op het gebied van coaching. Zij begeleidt sinds 1979 (management-)teams, trainers, coaches en adviseurs o.a. bij hun professionalisering op het gebied van het Coachen van Leer- en veranderingsprocessen en Interventiekunde.

Voor meer informatie over haar, haar activiteiten, ervaring en publicaties: www.deinthe.nl

Praktische informatie

Datum: 19 juni 2020
Tijden: Ontvangst vanaf 09.45 uur.
Werktijd van 10.00 tot 16.30 uur.
Locatie: ZIN Vught. Voor route: www.kloosterhotelzin.nl
Tarief: €245,- exclusief BTW (= € 51,45) en exclusief locatiekosten (inclusief koffie/thee/lunch) van € 57,50.
Totaal bedraagt de investering voor deze dag: € 353,95.
Mochten de kosten bezwaarlijk zijn voor deelname, neem dan even contact met Marjo op. We overleggen dan gezamenlijk over passende oplossing.
Informatie:

Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met

Marjo Korrel, via [email protected],
telefoonnummer: 06-5066 2624

Inschrijven:

via e-mail: [email protected]

Je ontvangt dan een inschrijfformulier en tips voor literatuur ter voorbereiding.
Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier ontvang je dan de bevestiging voor je deelname.

Ik verheug mij op een inspirerende en leerzame dag en hoop je daarbij te mogen ontmoeten!

Marjo Korrel

Marjo heeft mij en twee dynamische docententeams het volgende gebracht: 
Richting met elkaar waarbij er een balans is gekomen tussen de individuele vrijheden en cohesie als team. 
Marjo weet op excellente wijze te bewegen tussen ad hoc behoefte van mijzelf als leidinggevende en de teams zonder de controle te verliezen. 
Voor mij is Marjo als interventie deskundige meer dan kundig: 
Marjo wijst je de weg terwijl ze je zelf laat sturen met wijsheid! 

Esther Ras

Opleidingsmanager HRM , Fontys Hogescholen