Visie

 

Kernwoorden

Positief                   Gericht op ECHTE oplossingen                Interactief

Ik ga ervan uit dat elk probleem de sleutel kan zijn tot wezenlijke verandering. In ieder mens is in principe de wijsheid, kracht en creativiteit aanwezig om passende antwoorden te vinden op essentiële werk- en levensvragen.

 

Vanuit een milde en positieve benadering help ik mensen om bruggen te bouwen tussen hoofd en hart, ik en de ander, denken en doen, leven en werken en tussen praktisch organiseren en zinvol bijdragen aan de wereld om ons heen.
Om echte veranderingen vorm te geven, is het vergroten van kennis, inzicht en vaardigheden (soms) nodig. Maar dat niet alleen.
Als ‘nieuwe’ kennis, inzichten en vaardigheden toegepast worden vanuit paradigma’s – de ‘bril’ waarmee we naar de werkelijkheid kijken – die het leren beperken, kan dit alleen maar leiden tot de herhaling van ‘oud’, reeds bekend, gedrag en resultaten.
Binnen alle begeleidingsactiviteiten wordt specifiek aandacht besteed aan de waarde van uw gewoontepatronen en de patronen die voor uw ontwikkelingsproces om verandering vragen.
“Het probleem is niet dat we niet weten wat we moeten doen. Het probleem is dat we niet doen wat we weten” (C. Argyris)
Mensen weten vaak veel meer dan zij beseffen of benutten.
Het (her-)ontdekken van die eigen-wijsheid is ’n belangrijk onderdeel van elk leerproces. Waar het om gaat is de brug te slaan tussen ‘weten’ en ‘doen’.
Elk probleem is tegelijkertijd de sleutel tot verandering.
In elk probleem is tegelijkertijd de ontwikkelingsbehoefte al zichtbaar. Door de kwaliteiten die in het probleem verscholen zijn weer bewust te benutten, wordt nieuwe beweging weer mogelijk.
De oorzaak van een probleem is nooit alleen te vinden in het individu, OF alleen in de omgeving. Het probleem wordt zichtbaar op de contactgrens daartussen. Individuen, hun dierbare naasten en collega’s zijn in voortdurende interactie met elkaar. In elk begeleidingstraject wordt de directe omgeving dan ook actief betrokken.

 

 

Marjo Korrel leert je de waarde van weerstand (her)kennen en omarmen om vandaar uit haalbare stappen te kunnen maken naar de verandering,

Hanneke Neuteboom

Beleidsadviseur scholing en ontwikkeling personeel (P&O), Alfa-college

j

Quote Quote Quote

QuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuote