Werkwijze

 

Werkwijze
In mijn manier van werken staat de door mij ontwikkelde Interventiekaart centraal. Dit model is gebaseerd op meer dan 30 jaar ervaring en een unieke combinatie van belangrijke principes vanuit Gestalt, Veldtheorie en Theory U.

De werkwijze is gebaseerd op de 3 ‘E’s’, namelijk:

  • Ervaringsgericht; uw eigen ervaringen vanuit de praktijk en het aan den lijve ervaren wat ‘werkt’ zijn leidraad.
  • Experimenteel; door te experimenteren met nieuw gedrag integreert u nieuwe denkkaders, inzichten en ervaringen in de praktijk van alledag.
  • Existentiëel; de uniciteit van u als individu staat centraal. Alle thema’s worden belicht vanuit de waarden die voor u belangrijk zijn en de leeftijdsfase waarin u zich bevindt.

In mijn werk faciliteer ik dat de u weer een brug kunt slaan tussen denken, voelen en doen.
Als coach zet ik al het mogelijke in om u te ondersteunen bij uw leerproces. Tijdens de coachingssessies worden, altijd in gezamenlijk overleg, verschillende werkvormen ingezet.
Dit zijn bijvoorbeeld diverse gespreksvormen, ontspanningsoefeningen en oefeningen om uw fantasie en creativiteit te ontdekken, reflectie- en onderzoeksexperimenten om kaders te verruimen en inzichten te verdiepen, rollenspelen en dramatechnieken om te experimenteren met nieuw gedrag.
Tussen de sessies door zal ik, waar nodig en gewenst, literatuur, reflectie- en schrijfoefeningen en praktische toepassingsopdrachten aanreiken.
De rol van mij als coach is faciliterend, steunend, onderzoekend en soms confronterend.

 

Marjo Korrel leert je de waarde van weerstand (her)kennen en omarmen om vandaar uit haalbare stappen te kunnen maken naar de verandering,

Hanneke Neuteboom

Beleidsadviseur scholing en ontwikkeling personeel (P&O), Alfa-college

j

Quote Quote Quote

QuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuoteQuote