Teamcoaching

Samen leren van ons verschillend zijn en zien.

 

Teamverbetering en samen werken aan samenwerken

De kwaliteit van teamsamenwerking is bepalend voor het realiseren van afdelings- en organisatiedoelen.
Blijvend investeren in samenwerking is nodig in een snel veranderende omgeving.
Om als groep de uitdagingen van deze tijd zinvol en proactief aan te gaan, is een hele kunst en kunde, die om onderhoud vraagt.

Benutten van verschillen

De kracht van teamsamenwerking ligt in het herkennen en benutten van verschillen.
Ik help teams deze verschillen in opvattingen, rollen en kwaliteiten in kaart te brengen.
En om de waarde van deze verschillen in te zetten als bouwstenen in het ontwikkelingsproces van het team.

Teamdialoog

Een vakbekwame dialoog tussen de teamleden is de brug bij het (h)erkennen en benutten van waardevolle verschillen in uw team.
Ik faciliteer een leertraject aansluitend bij de specifieke ontwikkelingsfase van uw team.
Zodanig dat al het menselijk potentieel optimaal tot bloei kan komen.
Met als resultaat dat ‘het geheel meer is dan de som der delen’.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een In Company Traject voor uw team,
neem dan gerust contact op, middels dit contactformulier.

 

Marjo heeft mij en twee dynamische docententeams het volgende gebracht: 
Richting met elkaar waarbij er een balans is gekomen tussen de individuele vrijheden en cohesie als team. 
Marjo weet op excellente wijze te bewegen tussen ad hoc behoefte van mijzelf als leidinggevende en de teams zonder de controle te verliezen. 
Voor mij is Marjo als interventie deskundige meer dan kundig: 
Marjo wijst je de weg terwijl ze je zelf laat sturen met wijsheid! 

Esther Ras

Opleidingsmanager HRM , Fontys Hogescholen

j

Interventiekunde

 

Datgene doen en laten

wat mensen weer

in contact brengt

met elkaar, 

creativiteit en competentie,

is een kunst en kunde

die te leren is!